hero-alt

Miljoenennota: gas duurder en elektriciteit goedkoper

Miljoenennota: gas duurder en elektriciteit goedkoper

In de troonrede van de koning en de miljoenennota speelt duurzaamheid een grote rol. Eerder dit jaar is uitgelekt dat de belasting op aardgas wordt verhoogd en de belasting op elektriciteit wordt verlaagd. In de miljoenennota is nu meer duidelijkheid over de exacte cijfers en is berekend wat de gevolgen zijn. Met het duurder maken van aardgas wil het kabinet het duurzaam opwekken van energie in huizen stimuleren.

Afbeelding Miljoenennota+2019 V01 WP

Het verhogen van de belasting op aardgas en verlagen van belasting op elektriciteit heeft invloed op onze energierekening. De prijs van een kubieke meter aardgas gaat per 1 januari 2019 met 3 eurocent omhoog. De prijs op elektriciteit daalt met 0,72 eurocent per kilowattuur. Het gevolg is dat een gemiddeld huishouden in 2019 naar verwachting 130 euro meer kwijt is aan energie dan in 2018.

Als we naar de energierekening kijken, dan bestaat deze voor het grootste deel (ongeveer 70 procent) uit aardgas. Naarmate er meer energiezuinige apparaten en led-verlichting in woningen worden geplaatst, wordt het aandeel elektriciteit op de energierekening kleiner. Het verhogen van de belasting op aardgas heeft dus een grotere impact op de energierekening dan het verlagen van de belasting op elektriciteit.

Met de aangekondigde maatregel wil de regering het isoleren van woningen stimuleren. Dit levert, voor de meeste huizen, een forse besparing op. Nadat de woning goed is geïsoleerd, kan er gedacht worden aan een warmtepomp. Als er een warmtepomp wordt geïnstalleerd, dan wordt er aanzienlijk minder gas verbruikt. In het beste geval kan de woning van het gasnetwerk worden afgesloten.